- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Editor 1st page 2000
 


Popis hlavního okna   Panely nástrojů   Textové pole   Okno souborů a nabídka   Tipy  

HTML editorů existuje celá řada. Na tomto místě Vás seznámím s jedním z nich.
Jmenuje se 1st Page 2000 a pro mě se stal jedničkou v tomto oboru.
Popis se týká módu "Expert".

» Program ke stažení v sekci : Download

Popis hlavního okna

Ukázka v plné velikosti » Hlavní okno se skládá z tří základních částí:

         - panely nástrojů
         - textové pole
         - okno souborů

» Kliknutím na náhled se zobrazí okno programu v plné velikosti

Panely nástrojů

Panel Standard1.) Vloží úvodní informace stránky ( doctype,HTML,HEAD,title,BODY )
2.) Nastavení parametru body (barva pozadí,obrázek na pozadí,barva odkazů...)
3.) Podrobné nastavení vkládaného obrázku (VSpace,HSpace,Align ...)
4.) Rychlé vkládání obrázků
5.) Tvorba měnícího se obrázku
6.) Rychlá tvorba tabulky (max. 5×5 buněk)
7.) Vložení a nastavení odkazu
8.) Vložení lokálního odkazu
9.) E-Mail ( <a href="mailto:"></a> )
10.) Mezera ( &nbsp; )
11.) Vložení a nastavení linek
12.) Komentář ( <!-- --> )
13.) Zarovnávání ( vlevo,vpravo,dolů,nahoru )
14.) Break - zalomení řádku ( <br> )
15.) Odkaz na stránce - 2.část ( <a name=""></a> )
16.) Odkaz na stránce - 1.část ( <a href="#"></a> )

Panel Fonts1.) Podrobné nastavení písma (font,barva,velikost,pozice...)
2.) Nadpisy ( H- H6 )
3.4.5.) Zarovnání doleva, na střed, doprava
6.) Malé písmo ( <small> ) ukázka
7.) Velké písmo ( <big> ) ukázka
8.) Blikající písmo! ( <blink> )
9.10.11.) Tučné, kurzíva, Emphasize
12.) Variabilní písmo ukázka
13.) Podtržené ukázka
14.15.) Teletype ukázka, Strong ukázka
16.) Přeškrtnuté ukázka
17.) Preformatted
18.19.) Dolní a horní index

Panel Navigation1.) Skočí na tag BODY
2.) Skočí na tag HEAD
3.4.) Skočí na konec a začátek dokumentu
5.) Skočí na první otevřený dokument
6.) Skočí na předešlí dokument
7.) Opět skočí, tentokrát na další dokument
8.) ... a na poslední dokument
9.10.) Vyhledávání, hledání dalšího
11.) Označí všechny hledané
12.13.) Záměna, skok na určený řádek

Panel Forms1.) Tag form ( <form action=""></form> )
2.3.4.) Tlačítko, zaškrtávací políčko, přepínací kolečko
5.6.) Výběrový formulář, "listbox"
7.8.9.10.11.) Obrázek, "procházení souborů", heslo, text, skrytý
12.) Textové pole
13.14.) Tlačítko "Submit" a "Reset"

Panely Frames - Tables - Lists1.) Tag frameset ( <frameset></frameset> )
2.) Tag frame ( <frame> )
3.) Base target ( <base href="" target=""> )
4.) Tag iframe ( <iframe></iframe> )
5.) Tag noframes ( <noframes></noframes> )
6.) Editor tabulek
7.) Záhlaví tabulky ( <th></th> )
8.) Datová buňka tabulky ( <td></td> )
9.) Řádek tabulky ( <tr></tr> )
10.) Rychlá tvorba tabulky (max. 5×5 buněk)
11.) Neuspořádaný seznam ( <ul></ul> )
12.) Definice ( <dd></dd> )
13.) Položka seznamu ( <li</li> )
14.15.16.17.) Tag menu, definice, uspořádaný seznam, def.term

Panely Script - Advanced1.2.) Java Applet, Java Script
3.) Definování Java Scriptu
4.) JS Otevření okna
5.) No script ( <noscript></noscript> )
6.7.) Oznamovací dialog, otázkový dialog
8.9.10.) JS Write, ip, knihovna pro JS
11.12.13.14.) ActiveX, Client pull, DHTML vrstva, embed object
15.16.) vložení hudby a videa
17.18.) Vložení objektu Macromedia Flash (*.swf)
19.20.) Parametry, přechodové efekty

Textové pole

Textové pole 1.) Přepnutí na textové pole
2.) Přepnutí na náhled
3.) Textové pole s obsahem stránky
4.) Značení řádků
5.) Zavře stránku
6.) Zobrazení na celou obrazovku
7.) Zalomování řádků
8.) Zapínání pomocného panelu (s čísly)
9.) Zapínání číslování řádků
10.) Na konci řádku zobrazí tento znak ¶ a v mezerách tečku
11.) Záložka (0 - 9)
12.) Skočit na záložku (0 - 9)
13.) Náhled v polovině textového pole
14.) Roletka pro zobrazení okna souborů
15.) Skočí na první dokument
16.) Skočí na předešlý dokument
17.) Skočí na následující dokument
18.) Skočí na poslední dokument


Ukázka nastavení tagu BODY

Nastavení tagu BODYOkno souborů a nabídka

Okno souborů 1.) Složky
2.) Roletka zakrývající složky
3.) Soubory ve složce (název,velikost,typ,změna)
4.) Skok na určený dokument
5.) Zobrazení složek
6.) Zobrazení tagů ke vložení s mnoha filtry!
7.) Zobrazení editace vlastních tagů nabo textů k vložení!
8.) Projektový manager
9.) Nápověda k jednotlivým tagům
10.) Souřadnice kurzoru (řádek : znak)

Nabídka

1.) Místní nabídky
2.) Spustí Start Manager
3.) Vytvoření nového dokumentu
4.5.6.) Otevření dokumentu, Uložení dokumentu, Uložení všech
7.) Paleta barev
8.) Odkazy na oblíbené položky
9.) Vložení Scriptu z rozsáhlé knihovny
10.11.12) Kontrola pravopisu (Anglická)
13.14.15) Vyjmout, Kopírovat, Vložit
16.) Tlačítka zpět a vpřed (Undo - Redo)
17.) Výběr zobrazených panelů nástrojů
18.) Vložení speciálních znaků
19.20.) Celá obrazovku, Výběr módu : Normal, Easy, Expert, Hardcore
21.) Prohlížení stránek v externím prohlížeči
22.) Zapnutí okna souborů
23.24.25.) Okno editace, Náhledu, Nápovědy

Tipy

čeština

» Pro správné zobrazení češtiny v textovém poli musíte nastavit následující:
Options > Editing Preferences > Charset nastavit na default
» Doporučuji nastavení písma Verdana velikost 8


často používané texty

» Tuto užitečnou funkci využijete při vkládání stejného kódu na více stránek
» Najdete ji v okně souborů (v popisu je to číslo 7)

zachycení viru

» Některé antivirové programy mohou při instalaci oznámit přítomnost viru (JS.Trojan, JS/Loop apod.), jedná se o planý poplach. Problémem je soubor Hell.isz (C:\Program Files\Evrsoft\1st Page 2000\IScripts\Buttons\Hell.isz), který se jako vir pouze tváří. Pro jistotu můžete tento soubor smazat, ale není nebezpečný. Jde o nešťastně napsaný ukázkový script.