- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
.. Java Script
 

<div id="Clock" align="center" style="font: verdana; font-size:12; color:black"></div>

<script>
function tick() {
var hours, minutes, seconds, ap;
var intHours, intMinutes, intSeconds;
var today;

today = new Date();

intHours = today.getHours();
intMinutes = today.getMinutes();
intSeconds = today.getSeconds();

if (intHours == 0) {
hours = "12:";
ap = "Midnight";
} else if (intHours < 24) {
hours = intHours+":";
ap = "";
} else if (intHours == 12) {
hours = "12:";
ap = "";
} else {
intHours = intHours - 12
hours = intHours + ":";
ap = "";
}

if (intMinutes < 10) {
minutes = "0"+intMinutes+":";
} else {
minutes = intMinutes+":";
}

if (intSeconds < 10) {
seconds = "0"+intSeconds+" ";
} else {
seconds = intSeconds+" ";
}

timeString = hours+minutes+seconds+ap;

Clock.innerHTML = timeString;

window.setTimeout("tick();", 100);
}

window.onload = tick;

</script>
Zelené hodnoty můžete bez obav měnit