- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
.. Java Script
 <script language="JavaScript">
<!--
function go_to_vyber(){
   if (document.vyberform.vyberselect.options[0].selected){
   window.location.href = "http://www.seznam.cz";}
  else if (document.vyberform.vyberselect.options[1].selected)
  { window.location.href = "http://www.centrum.cz";}
  else if (document.vyberform.vyberselect.options[2].selected)
  { window.location.href = "http://www.atlas.cz";}

  return true;
  }

function textValue(){
  var vyberInteger, vyberString
  vyberInteger=document.vyberform.vyberselect.selectedIndex
  vyberString=document.vyberform.vyberselect.options[vyberInteger].text
  document.vyberform.vybertext.value = "Přepojit na vyhledávač: " + vyberString +" !" }
//-->

</script>

<form name="vyberform">

<select name="vyberselect" onChange="textValue()" multiple size="3">
<option selected>Seznam.cz
<option>Centrum.cz
<option>Atlas.cz
</select>

<input type="button" name="vyberbutton" value=" Ok " onClick="go_to_vyber()">
<br><br>
<input type="text" name="vybertext" value="" size="35" maxlength="35">
</form>
» Jako odkaz můžete použít lokální adresu (např.: ..window.location.href = "stranka.htm"..)
» Při vkládání nové položky musíte vložit oba řádky a hnědé číslo postupně navyšovat
» Název nové položky musíte také zapsat novým řádkem <option>
» Ten řádek kde je <option selected>, bude automaticky vybrán, vždy musí některý být
» Velikost výběrového pole můžete měnit v hodnotě (..multiple size="3"..), zajímavá je hodnota "1"
» pokud nechcete mít prázné "poznámkové" pole vyplňtě do místa: x (..name="vybertext" value="x" size="35"..) požadovanou větu pro hodnotu selectedZelené hodnoty můžete bez obav měnit