- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Obrázky
 


Zobrazení obrázku   Velikost   Zarovnání   Mezera okolo obrázku   Orámování obrázku  

Zobrazení obrázku

popis obrázku <img src="obrazek.jpg" width="70" height="70" alt="popis obrázku" border="2">

» K vložení obrázku na stránku se používá nepárový tag <IMG>.
» V tagu specifikujeme cestu k obrázku (src), velikost (width=šířka , height=výška)
» Atribut (alt) slouží k malému popisu obrázku, (border) určuje velikost rámečku.

Velikost obrázku

<img src="obrazek.jpg" width="70" height="70">

» Velikost obrázku se určuje jeho šířkou a výškou.
» Při vložení obrázku je lepší tyto údaje vyplnit, aby prohlížeč při načítání nemusel "improvizovat".
» Width a height se dají libovolně měnit což zmenšuje nebo zvětšuje obrázek (horší kvalita).
» Hodnoty jsou v pixelech.

Zvětšeno (100x100) Originál (70x70) Zmenšeno (40x40)   Ukázka : Zvětšeno - Originál - Zmenšeno

Zarovnání obrázku

<img src="obrazek.gif" align="left" >

» Atribut ALIGN může nabývat pěti hodnot :

a) TOP - obrázek se zarovná s horní řádkou textu
b) MIDDLE - obrázek je vzhledem k řádce vertikálně vycentrován
c) BOTTOM - obrázek se zarovná s dolní řádkou textu
d) LEFT - obrázek je umístěn u levého okraje stránky a obtéká ho text
e) RIGHT - obrázek je umístěn u pravého okraje stránky a obtéká ho text

Mezera okolo obrázku

<img src="obrazek.jpg" hspace="10" vspace="10">

» Horizontální a vertikální mezera okolo obrázku v pixelech.

Orámování obrázku

<img src="obrazek.jpg" border="1">

» Velikost rámečku kolem obrázku.

border=0 border=1 border=2 border=3 border=4 border=5 border=6
Ukázka : border=0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6