- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Odkazy
 


Odkaz na URL   Na další stránku   Odkaz do rámů    Na stránce   Odkaz jako obrázek  
Odkaz bez kliknutí   Odkaz bez rámečku   Odkaz s měnícím se obrázkem  

Odkaz na URL

<a href="http://www.stranka.cz" title="popis">text</a>

» Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
» Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title="text"
» Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

<form><input type="button" value="text" onClick="window.location.href='http://www.stranka.cz'"></form>

Ukázky :

www.gimiweb.net

Odkaz na další stránku

<a href="str2.htm">další</a>

» Tento zápis platí jen pro stránku ve stejném adresáři!!!
» Pro stránku v nadřazeném adresáři platí příklad b).
» Pro stránku ve vedlejším adresáři platí příklad c) (za písmeno x se dosadí název složky).

b) <a href="../stranka.htm"></a>
c) <a href="../x/stranka.htm"></a>

Odkaz do rámů

a)  <a href="url" target="_blank"></A>
b)  <a href="url" target="_název rámu"></A>
c)  <a href="url" target="_self"></A>

» a) Odkaz do nového okna prohlížeče.
» b) Odkaz do určitého rámu.
» c) Odkaz uvnitř rámu na url rámu, z něhož byl odkaz aktivován.

Odkazy na stránce

a)  <a href="#Anka"></a>
b)  <a name="Anka"></a>

» a) První část odkazu.
» b) Druhá část odkazu.
» Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).
» Příklad: seznam témat nahoře.

Odkaz jako obrázek

<a href="http://topw.gimiweb.net"><img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".

       Tapety na plochu

Odkaz bez kliknutí

<a href="stranka.htm" onMouseOver="parent.location='stranka.htm'"> zde </a>

Příklad:  zde

» V příkladu je použit odkaz na stránce. Po přejetí myši nad tímto odkazem se načte zadaná stránka nebo se skočí na určené místo.

Odkaz bez rámečku

<a href="stranka.htm">Původní</a>
<a href="stranka.htm"onFocus="if(this.blur)this.blur()">Nový</a>

Příklad: Původní Nový

» V příkladu je ukázka standardního odkazu "Původní" a odkazu, který používá funkci onFocus-Blur.
» Při kliknutí na "původní" se odkaz orámuje. "Nový" odkaz je bez tzv. mravenců.
» Některé prohlížeče mohou toto vypnout (dle nastavení)

Odkaz s měnícím se obrázkem

<a href="stranka.htm" onmouseover="obrazek.src='imgb.gif';" onmouseout="obrazek.src='imga.gif';">odkaz</a>
<img src="imga.gif" name="obrazek">

Příklad:      odkaz        Speciální odkazy