- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Ostatní značky
 


E-mail   Komentář   Hudba   Další značky   Speciální znaky  

E-mail

e-mail <a href="mailto:gimi@gimiweb.net?subject=GIMI">e-mail</a>

» Subject = předmět

Komentář

<!-- text -->

» Komentář lze vidět jen ve zdrojovém kódu.
» V některých HTML editorech je označen ve žlutém poli.

Hudba

<bgsound src="song.mid">

Další značky

<br> - zalomení řádku
<nobr> - zakáže zalamování
&nbsp; - mezera
<p></p> - nový odstavec
<center></center> - centruje

Speciální znaky

< - &lt;
> - &gt
& - &amp
" - &quot
© - &copy
- &para
§ - &sect
« - &laquo
» - &raquo
± - &plusmn
µ - &micro
® - &reg
ß - &szlig
¤ - &curren
Ð - &ETH
£ - &pound
³ - &sup3
¦ - &brvbar
° - &deg
½ - &frac12


» V případě znaku &sup3 můžete použít číslice 1-3. Hodí se to např. u objemu 150 cm³