- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
.. Přechodové efekty
 

» Jedná se o přechod mezi dvěma stránkami.
» Kód se vkládá do hlavičky (Head), je to Meta Tag
» Na této stránce je použit efekt Blend - Page-Enter a Random Dissolve - Page-Exit

formát efektu:

<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)">


 • Do uvozovek [http-equiv=""] se zadává Page-Enter nebo Page-Exit (vsup na stránku - odchod)
 • Jako hodnota [Duration=1.0] se zadává číslo = počet sekund trvání efektu (1.0 = 1s , 2.0 = 2s ...) • Přehled efektů

  <meta http-equiv="" content="blendTrans(Duration=1.0)"> Blend
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=0)"> Box In
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=1)"> Box Out
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=2)"> Circle In
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=3)"> Circle Out
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=4)"> Wipe Up
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=5)"> Wipe Down
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=6)"> Wipe Right
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=7)"> Wipe Left
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=8)"> Vertical Blinds
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=9)"> Horizontal Blinds
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=10)"> Chackerboard Across
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=11)"> Chackerboard Down
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=12)"> Random Dissolve
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=13)"> Split Vertical In
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=14)"> Split Vertical Out
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=15)"> Split Horizontal In
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=16)"> Spit Horizontal Out
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=17)"> Strips Left Down
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=18)"> Strips Left Up
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=19)"> Strips Right Down
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=20)"> Strips Right UP
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=21)"> Random Bars Horizontal
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=22)"> Random Bars Vertical
  <meta http-equiv="" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=23)"> Random

  » Do vybraného efektu musíte dopsat Page-Enter nebo Page-Exit!