- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Tabulky a rámy
 


Tabulky   Příklady tabulek   Rámy  

Tabulky

<table></table>začátek a konec tabulky
<table border="x">velikost okraje (rámečku) tabulky (x= 1,2..)
<table cellspacing="x">volný prostor mezi buňkami (x= 1,2..)
<table cellpadding="x">tloušťka vnitřního okraje buněk (x= 1,2..)
<table width="x">šířka tabulky (x=100,200.. nebo 50%,100%.. )
<tr></tr>řádek tabulky
<tr align="x" valign="y">horizontální a vertikální zarovnání řádku tabulky
(x=right, left, center - y=top, middle, bottom)
<td></td>buňka tabulky uvnitř tabulkových řádků
<td align="x" valign="y">horizontální a vertikální zarovnání obsahu buňky
(x=right, left, center - y=top, middle, bottom)
<td nowrap>zákat zalomení řádku
<td colspan="x">počet sloupců, přes které se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru (x=1,2,3..)
<td rowspan="x">počet sloupců, přes které se má buňka roztáhnout ve svislém směru (x=1,2,3..)
<td width="x">šířka buňky (x=10,20.. nebo 10%, 20%..)
<th></th>záhlaví tabulky
<th align="x" valign="y">horizontální a vertikální zarovnání obsahu buňky v záhlaví tabulky
(x=right, left, center - y=top, middle, bottom)
<th nowrap>zákaz zalamování řádků uvnitř buňky záhlaví tabulky
<th colspan="x">počet sloupců pro buňku záhlaví tabulky, přes které se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru
<th rowspan="x">počet sloupců pro buňku záhlaví tabulky, přes které se má buňka roztáhnout ve svislém směru
<th width="x">šířka buňky záhlaví tabulky
(x=10,20.. nebo 10%, 20%..)
<caption align="x"></caption>nadpis tabulky a jeho zarovnání
(x=top, bottom)
<table bgcolor="#CCCCCC"></table>barva pozadí tabulky (nebo její části)
<table background="obrazek.jpg"></table>obrázek v pozadí tabulky


Příklady tabulekpondělí úterý středa
1 2 3

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
      <td bgcolor="#CCCCCC">pondělí</td>
      <td bgcolor="#CCCCCC">úterý</td>
      <td bgcolor="#CCCCCC">středa</td>
</tr>
<tr>
      <td bgcolor="#CCCCCC">1</td>
      <td bgcolor="#CCCCCC">2</td>
      <td bgcolor="#CCCCCC">3</td>
</tr>
</table>


Rok
2002 2003 2004

<table border="1" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
      <td colspan="3"><center>Rok</center></td>
</tr>
<tr>
      <td>2002</td>
      <td>2003</td>
      <td>2004</td>
</tr>
</table>


Rok 2003
Měsíc
1.
2.
3.
Leden Únor Březen

<table border="5" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
      <td colspan="4" bgcolor="#999999">Rok 2003</td>
</tr>
<tr>
      <td rowspan="2">Měsíc</td>
      <td><center>1.</center></td>
      <td><center>2.</center></td>
      <td><center>3.</center></td>
</tr>
<tr>
      <td>Leden</td>
      <td>Únor</td>
      <td>Březen</td>
</tr>
</table>     
 
menu 
     
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="150" border="0">
<tbody>
<tr>
<td vAlign=top width="
5" bgcolor="#999999">&nbsp;</td>
<td vAlign=top width="
140" bgcolor="#999999">&nbsp;</td>
<td vAlign=top width="
5" bgcolor="#999999">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="
#999999">&nbsp;</td>
<td bgcolor="
#CCCCCC">
<center>
menu
<br><br><br><br>
</td>
<td bgcolor="
#999999">&nbsp;</tr>
</tr>
<tr>
<td vAlign=top bgcolor="
#999999">&nbsp;</td>
<td vAlign=top bgcolor="
#999999">&nbsp;</td>
<td vAlign=top bgcolor="
#999999">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Rámy

<frameset></frameset>Definuje prvky rámu (zapisuje se do HEAD)
<frameset cols="x,x">šířka sloupcových rámů v pixelech nebo procentech (200,600 nebo 20%,80%)
<frameset rows="x,x">výška řádkových rámů v pixelech nebo procentech (20,580 nebo 5%,95%)
<frameset border="x">velikost okraje rámu (x=1,2,3..)
<frameset framespacing="x">mezery mezi rámy (x=1,2,3..)
<frameset frameborder="x">velikost okraje rámu
<frame scr="url">adresa k natažení do rámu
<frame align=x>zarovnání položek uvnitř rámu
(x=left, center, right)
<frame frameborder="x">velikost okrajů rámů
<frame bordercolor="#xxxxxx">barva okraje pro rám
<frame framespacing="x">mezera přidaná mezi rámy
<frame name="xxx">jméno rámu
<frame noresize>zakazuje měnit velikost rámu
<frame marginwidth="x" marhinheight="x">šířka a výška okraje uvnitř rámů
<frame scrolling="x">určuje zda rám bude mít rolovací lištu (x=0,1,auto)