- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Vlastnosti textu
 


Druh písma (font)   Velikost písma   Barva textu   Nadpisy   Zkratka   Ostatní značky  

Druh písma (font)

<font face="verdana">text</font>

» Tímto způsobem se zapisuje druh písma (do párového tagu FONT).
» Standardní písma jsou : Arial, Courier, Courier New, Helvetica, Times new roman a Verdana.

Ukázky: Arial, Courier, Courier new, Helvetica, Times, Verdana

Velikost písma

<font size="x">

» velikost písma (x = 1-7) x= 1 2 3 4 5 6 7

» zmenšení písma: <font size="-1">
» zvětšení písma:  <font size="+1">

Barva textu

<font color="#FF0033">text</font>

Nadpisy

<h1></h1>  <h2></h2>  <h3></h3>  <h4></h4>  <h5></h5>  <h6></h6> 


» Nadpisů je 6 (h1-h6), kde h1 je největší.
» Nadpisy se dají definovat v CSS (o CSS později)

Zkratka

<acronym title="JavaScript">JS</acronym>


» Najetím na zkratku JS se zobrazí vysvětlivky.

Příklad: Použitím JS oživíme webové stránky.

Ostatní značky pro text

podtržený text: <u>text</u>
tučný text: <b>text</b>
zvýrazněný text:<strong>text</strong>
přeškrtnutý text:<strike>text</strike>
kurzíva:<i>text</i>
dolní index:<sub>text</sub>
horní index:<sup>text</sup>
pevná šířka písma:<tt>text</tt>
menší písmo než normální velikost:<small>text</small>
větší písmo než normální velikost:<big>text</big>