- - - Menu - - -

 » Úvod
 » Základní prvky
 » Vlastnosti textu
 » Obrázky
 » Odkazy
 » Formuláře
 » Seznamy a čáry
 » Tabulky a rámy
 » Ostatní značky
 » Speciální efekty
 » Tipy a triky

 » Styly CSS
 » Java Script

 » Propagace a služby
 » Ed. 1st Page 2000
 » Grafika na www
 » Download

 » Kniha návštěv- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Základní prvky
 


Kostra dokumentu   META informace   Barvy v HTML   Barva v pozadí   Obrázek v pozadí  

Kostra Dokumentu

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>titulek stránky</TITLE>
 </HEAD>

<BODY>

</BODY>
</HTML>


» Základní rozvržení HTML dokumentu se skládá z těchto částí:

a) hlava (HEAD) , obsahuje titulek stránky (TITLE), meta informace (META), a některé další prvky
b) tělo (BODY) , obsahuje veškerý obsah stránek, stejně jako (HEAD) je to párový tag

» První řádka <!DOCTYPE ...> určuje používanou verzi HTML (v tomto případě verzi 4.0).
» Celý dokument, kromě prvního řádku, je vepsán mezi tagy <HTML> a </HTML>

META informace

Základní prvky

<HEAD>

<TITLE>titulek stránky</TITLE>
<META NAME="description" CONTENT="popis stránek">
<META NAME="keywords" CONTENT="klíčová slova">
<META NAME="author" CONTENT="jméno autora">

</HEAD>


» Pokud použijeme tyto informace v hlavičce stránky, budou je moci vyhledat META vyhledávače.
» Obsahují stručný popis s klíčovými slovy a některé další informace.


Další možnosti META tagů - automatické přesměrování

<META HTTP-EQUIV="refresh" content=" 4 ; URL=http://www.jina-stranka.cz">

» Pokud vyplníte adresu URL přesměruje se dokument v tomto případě po 4 sekundách.
» Pokud se adresa nevyplní bude se aktuální stránka každé 4 sekundy obnovovat.


Další možnosti META tagů - kódování češtiny

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

» Pro správné zobrazení české diakritiky se používají především tyto dvě kódování:
- windows-1250 : Preferováno na platformě Windows
- ISO 8859-2 : Podporované i Unixem a Linuxem, ve Win známé jako Středoevropské jazyky (ISO)


Další možnosti META tagů - doba platnosti

<META HTTP-EQUIV="expires" content="10 Aug 2003 12:00:00">

» Jedná se o datum a čas kdy informace na stránce přestávají platit.
» Prohlížeč si stáhne aktuální stránku ze serveru - nikoli uloženou z paměti.

» Bez použití META tagů budou samozřejmě stránky plně funkční

Barvy v HTML

Paleta doporučených barev <font color="#993300">text</font>

<font color=rgb(255,55,5)>text</font>


» Barvy v HTML můžete zapisovat těmito způsoby:

a) využití hexadecimální soustavy (# + 6 znaků, znaky 0-9 A-F)
b) využití odstínů červené(R), zelené(G) a modré(B), (číslo odstínu 0-255)

» V HTML editorech se přidělí kód barvě automaticky a většinou ve tvaru a).
» Příklad se týká barvy písma
» V pravo je zobrazena paleta doporučených barev pro HTML.

Zkouška barev

Barva v pozadí

<BODY BGCOLOR="#FFFFCC">

» Barvu pozadí zapisujeme do tagu BODY.
» Volíme ji tak, aby byl text dobře čitelný a nebyla hodně křiklavá (červená se nehodí).

Obrázek v pozadí

<BODY BACKGROUND="obrazek.jpg">

» Volíme obrázky s malou velikostí (kB).
» Barvu volíme podle barvy textu nebo naopak.
» Můžeme použít textury (malý obrázek, který po spojení vypadá jako jeden celek).

<BODY BACKGROUND="obrazek.jpg" bgproperties=fixed>

» Zafixuje obrázek napevno (při rolování stránky zůstává obrázek na místě a roluje jen text).